• presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • P1650700---Cpia
 • esquerda
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio

Agricultura. Els camps i les collites

L'experimentació en agricultura fou el primer dels projectes que es va plantejar de dur a terme a l'Esquerda.

L'excavació d'una estructura del segle XIII, identificada com un graner gràcies al seu contingut cremat, i l'anàlisi paleocarpològica posterior, ha permès conèixer les espècies de conreu de l'època (blat -triticum dicoccum- , civada -avena sp.-, ordi -hordeum vulgare- , entre d'altres), les “males herbes” associades, i els sistemes i tècniques de conreu (biennal i triennal).

La informació obtinguda ha servit de base per a la formulació del projecte "Arqueologia Experimental: Aplicació a l'agricultura medieval mediterrània" (Projecte DGICYT PB90-0430), finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, i dut a terme per l'equip de l'Esquerda a través de la Universitat de Barcelona. L'objectiu del projecte és realitzar un estudi sobre agricultura medieval -sistemes de conreu, cicles de vegetació i paleoeconomia, producció i productivitat, desgast del sòl, etc.-. Evidentment, es tracta d'un projecte a llarg termini (la primera fase contemplava un mínim de 10 collites), actualment encara en curs. Les dades obtingudes es comparen anualment, i també es contrasta amb la producció anual de la Butser Ancient Farm, d'unes característiques climàtiques i geològiques diferents.

La zona de conreu comprèn la major part del terreny de l'ÀREA i s'ha subdividit en diferents camps, de petites dimensions, segons els diferents tipus de conreu experimental:


ROTACIÓ TRIENNAL D'HIVERN (Camp 1)
ROTACIÓ TRIENNAL DE PRIMAVERA (Camp 2)
FEIXES AMB ADOB (fems) I SENSE (Camp 3)
ROTACIÓ BIENNAL (Camp 4)

El seguiment es fa setmanalment mitjançant unes fitxes de control de creixement.
Paral·lelament, es duu a terme un control de la vegetació segetal i ruderal de tota la zona.
(Els resultats del 1r. projecte estan publicats: cf. Publicacions).