Skip to main content

Per saber-ne més

Bibliografia

ADELL, J.A. (1982)
"Notes per a l'estudi de la tecnologia constructiva de l'hàbitat medieval de l'Esquerda" a Ausa, X, (IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular). Vic, pàg. 329-339.
ADELL, J.A. (1990)
"Els despoblats medievals: un urbanisme impossible?" a Cota Zero, 6. Vic, pàg. 79-85.
ALBAREDA, J., FIGUEROLA, J., MOLIST, M., OLLICH, I. (1984)
Història d'Osona .- Eumo Editorial, (L'entorn, 5), Vic.
AMBLÀS, O. (2003)
De la llar a l'enclusa. El treball del ferro al jaciment de l'Esquerda. Treball de doctorat, Universitat de Barcelona (inèdit).
AMBLÀS, O., OCAÑA, M., OLLICH, I. (2003)
"Metalls i metal·lúrgia a l'Esquerda medieval (Roda de Ter, Osona)", a Seminari sobre Eines i Instrumental Metàl.lic Medieval (Museu Arqueològic de l'Esquerda, juny de 2002). Roda de Ter, pàg. 31-39.
AMBLÀS, O., OLLICH, I. (2004)
"Armes medievals al poblat fortificat de l'Esquerda", a Congrés sobre Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental (Arbúcies-Girona, 5-7 de març de 2003), Arbúcies, pàg. 319-325.
BAU, F., MASDEU, F. (1999)
“L'evolució urbanística d'un poblat de l'any mil. Aixecament topogràfic de l'Esquerda (Roda de Ter, Osona) “ a Actes del Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac i el seu Temps. Catalunya i Europa a la fi del primer mil.lenni. (Vic-Ripoll, 10-13 de novembre de 1999), Documents, 31, Eumo Editorial, Vic.
BUXÓ, D., OLLICH, I. (1982)
"Noves aportacions del jaciment arqueològic de l'Esquerda" a Ausa, X, (IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular). Vic, 102-104.
CAMPILLO, D. (1974)
"El cráneo de l'Esquerda” a Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valéncia y Baleares. Barcelona.
LALUEZA, C. (1992)
"Information obtained from the Microscopic examination of Cultural Striations in Human Dentition" a International Journal of Osteoarchaeology, 2, London, pàg. 155-169.
LALUEZA, C., PEREZ-PEREZ, A. (1989)
"Estudio nutricional de la población medieval de l'Esquerda (Osona, Barcelona). Oligoelementos y estriación dentaria" a Trabajos de Antropología , 21. Barcelona, pàg. 267-280.
LALUEZA, C., PÉREZ-PÉREZ, A. (1992)
"Estudi de l'ús cultural de la dentició anterior en individus medievals de l'Esquerda (Osona, Barcelona) i d'altres jaciments" a Acta Històrica et Archaeologica Mediaevalia, 13 , Universitat de Barcelona, pàg. 343-35.
OCAÑA, M. (1998)
El món agrari i els cicles agrícoles a la Catalunya Vella (s. IX-XIII). Universitat de Barcelona. Documenta, 1, Barcelona.
OCAÑA, M. (2001)
L'Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca d'Osona. Quadern de Camp. Eumo Ed. Fundació Privada l'Esquerda, Roda de Ter.
OLLICH, I. (1976 a)
"Sivelles medievals de l'Esquerda" a Roda de Ter, núm extr. 1976.
OLLICH, I. (1976 b)
"Hebillas medievales procedentes de Roda de Ter" a Atti del Colloquio Internazionale . Palermo-Erice. Istituto de Istoria Medievale, Università di Palermo. pàg. 505-516.
OLLICH, I. (1980 a)
"Algunes peces de cerámica grisa medieval a Catalunya" a Colloques internationaux du CNRS . Paris, pàg. 403-406.
OLLICH, I (1980 b)
"El jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda a les Masies de Roda de Ter, Osona I. Informe Preliminar i estat de la qüestió" a Quaderns d'Estudis Medievals, 1 . Barcelona, pàg. 5-15.
OLLICH, I (1981 a)
"El jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda a les Masies de Roda de Ter, Osona II. Sistema i tècniques d'excavació. Aplicació a una de les cases del poblat medieval" a Quaderns d'Estudis Medievals, 3, vol. 1. Barcelona, pàg. 144-155.
OLLICH, I (1981 b)
"El jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda a les Masies de Roda de Ter, Osona III. La necròpolis medieval" a Quaderns d'Estudis Medievals, 4, vol. 1. Barcelona, pàg. 219-234.
OLLICH, I (1982 a)
"El jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda a les Masies de Roda de Ter, Osona IV. L'església romànica de Sant Pere" a Quaderns d'Estudis Medievals, 7, vol.1. Barcelona.
OLLICH, I (1982 b)
"El jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda a les Masies de Roda de Ter, Osona V. El material arqueològic" a Quaderns d'Estudis Medievals, 10, vol 1. Barcelona, pàg. 609-619.
OLLICH, I. (1982 c)
"L'Esquerda, les Masies de Roda" a Les Excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 1), pàg. 395-398.
OLLICH, I. (1982 d)
"Tipologia de les tombes de la necròpolis medieval de l'Esquerda (Osona)" a Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia. Annex 1, Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya, Universitat de Barcelona, pàg. 105-153.
OLLICH, I. (1983)
"El poblat medieval de l'Esquerda" a Tribuna d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, pàg. 43-50.
OLLICH, I. (1984 a)
"Formes i decoració de la ceràmica grisa medieval procedent del jaciment de l'Esquerda (Barcelona)" a Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, Annex 2, Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya Medieval, Universitat de Barcelona, pàg. 81-97.
OLLICH, I. (1984 b)
"Poblat de l'Esquerda, les Masies de Roda" a Catalunya Romànica, vol. II, Osona I. Barcelona, pàg. 347.
OLLICH, I. (1985 a)
"Poblament i formes de vida al jaciment medieval de l'Esquerda a través del seu estudi arqueològic" a Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. Huesca, pàg. 552-568.
OLLICH, I. (1985 b)
"Jaciment arqueològic medieval de l'Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona)". I Jornades d'Arqueologia Medieval a Catalunya, Universitat de Barcelona. Barcelona.
OLLICH, I. (1987)
"De Laplace a Harris: l'exemple experimental del jaciment de l'Esquerda" a Actas del II Congreso Nacional de Arqueología Medieval Española, vol II. Madrid, pàg. 60-68.
OLLICH, I (1988 a)
"El graner de l'Esquerda, Roda de Ter, Osona", a III Jornades d'Arqueologia Medieval a Catalunya. Universitat de Barcelona. Barcelona.
OLLICH, I (1989)
"L'agricultura a l'Edat Mitjana. L'excavació i estudi del graner de l'Esquerda" a Roda de Ter, núm. extr. 1989.
OLLICH, I (1990 a)
"L'ús d'un jaciment com a camp docent i experimental. Màster d'Arqueologia Medieval. Necròpolis i ritual funerari" a V Jornades d'Arqueologia medieval a Catalunya. Universitat de Barcelona. Barcelona, pàg. 49-53.
OLLICH, I (1990 b)
"La fi d'un poblat medieval. Abandonament o canvi d'assentament? El cas de l'Esquerda" a Cota Zero, 6. Vic, pàg. 71-78.
OLLICH, I (1990 c)
"Problemàtica general de les estructures d'habitatge durant l'Alta Edat Mitjana" a La Vida Medieval a les dues vessants del Pirineu (1r i 2n curs d'Arqueologia d'Andorra). Andorra, pàg. 19-28.
OLLICH, I.(1998)
”Poblat de L'Esquerda, les Masies de Roda. Darreres novetats arqueològiques (1984-1998)" a Catalunya Romànica, vol XXVII, DIGEC. Barcelona, pàg. 200-201.
OLLICH, I. (1999)
"Roda: L'Esquerda. La ciutat carolíngia", a Catalunya a l'època carolíngia. Art i cultura als segles IX i X, catàleg de l'exposició al MNAC. Barcelona, pàg. 84-88.
OLLICH, I. (2002b)
"L'Esquerda. L'organització espacial d'un poblat medieval fortificat", a Jornades d'Arqueologia del Maresme. Mataró.
OLLICH, I. (2003)
"Arqueologia i vida quotidiana a l'època medieval. L'excavació i interpretació d'una casa del segle XIII al jaciment de l'Esquerda", a Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 23-24, (Homenatge al prof. J.R. Julià Viñamata), Universitat de Barcelona. Barcelona, pàg. 145-165.
OLLICH, I. (2003)
"Arqueología medieval y género" a Morir en Femenino (M. D. Molas, coord.), Publicacions Universitat de Barcelona (Breviaris, 7). Barcelona, pàg. 237-266.
OLLICH, I. (2004)
"Roda ciutat (L'Esquerda) i la defensa de la línia del Ter al comtat d'Osona (s. VIII-X)", a Congrés sobre Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental (Arbúcies-Girona, 5-7 març 2003). Arbúcies, pàg. 179-194.
OLLICH, I. et alii, (1991)
L'Esquerda, poblat ibèric i medieval. Guia del jaciment i del museu. Roda de Ter.
OLLICH, I., CUBERO, C. (1989)
"Paleocarpologia i agricultura a l'Edat Mitjana: l'excavació i estudi d'un graner medieval a Catalunya" a III Congreso de Arqueología Medieval Española. Oviedo, pàg. 73-85.
OLLICH, I., CUBERO, C. (1990 c)
"El graner de l'Esquerda: un conjunt tecnològic agrari a la Catalunya Medieval" a La Vida Medieval a les dues vessants del Pirineu (1r i 2n curs d'arqueologia d'Andorra). Andorra, pàg. 33-47.
OLLICH,I., OCAÑA,M., RAMISA,M., ROCAFIGUERA,M., (1995)
"A banda i banda del Ter, Història de Roda. Ajuntament de Roda de Ter-Eumo Editorial. (L'Entorn, 30). Roda de Ter.
OLLICH, I., RAURELL, S. (1989)
"Tombes de llosa als turons de la Plana de Vic: una població alt-medieval per cristianitzar?" a Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 10. Universitat de Barcelona, pàg. 223-250.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1990 a)
"Les etapes de poblament al jaciment de l'Esquerda. Les Masies de Roda de Ter, Osona (s. VIII aC -s.XIV dC)” a Tribuna d'Arqueologia 1989-1990, Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàg. 101-110.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1990 b)
"Visita al jaciment ibèric i medieval de l'Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona)" a V Jornades d'Arqueologia Medieval a Catalunya, Universitat de Barcelona. Barcelona, pàg. 72-75.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1992 a)
"L'Area de Recerca Experimental Arqueològica de l'Esquerda, a Roda de Ter (AREA)" a Roda de Ter, núm extr. setembre 1992. Roda de Ter, pàg. 82-85.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1992 b)
"Ancient Patterns in Settlement and Urbanism. The Medieval site of L'Esquerda, Catalonia" a Medieval Europe. An International Conference of Medieval Archaeology. York (pre-printed papers).
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1993)
L'oppidum ibèric de l'Esquerda (Roda de Ter, Osona). Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya (Col.lecció Memòries d'Excavacions Arqueològiques, núm. 7).
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (1998)
“L'Esquerda, un projecte de recerca arqueològica a Osona” a Memòria Congrés de Cultura d'Osona (Nov.1996- Març 1997). Consell Comarcal d'Osona-Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàg. 278-281.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (2001 a)
"El jaciment ibèric i medieval de l'Esquerda. 25 anys d'excavacions", a Jornades d'Arqueologia 2001. Intervencions arqueològiques i paleontològiques a les comarques de Barcelona (La Garriga, novembre-desembre.2001), Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, (pre-actes). Barcelona, pàg. 236-238.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (2001 b)
L'Esquerda: 2500 anys d'història, 25 anys de recerca. Fundació Privada l'Esquerda. Eumo Ed., Roda de Ter. (amb il·lustracions de Francesc Riart).
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (2001 c)
"El jaciment ibèric i medieval de l'Esquerda. 25 anys d'excavacions", a Jornades d'Arqueologia 2001. Intervencions arqueològiques i paleontològiques a les comarques de Barcelona (La Garriga, novembre-desembre.2001), Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, (pre-actes). Barcelona, pàg. 236-238.
OLLICH, I., ROCAFIGUERA, M. (2002)
"Ironworking in the mediaeval site of L'Esquerda. Technology for an agrarian economy", a 3rd. International Conference of Medieval and later Arcaheology (Basel 2002). (pre-printed papers)
OLLICH, I., OCAÑA, M. (2004, en premsa)
"El Museu Arqueològic de l'Esquerda a Roda de Ter: un museu de jaciment", a Ausa, 21, núm. 153. Vic.
OLLICH, I., VIVES, E. (1986)
"Arqueologia i antropologia física. La població i ritual funerari a Osona a través de les necròpolis medievals" a Cota Zero , 2. Vic, pàg. 62-71.
PEREZ-PEREZ, A., LALUEZA, C. (1989 a)
"Determinación de la dieta: interpretación arqueológica" a III Congreso de Arqueología Medieval Española. Oviedo, pàg. 42-45.
PEREZ-PEREZ, A., LALUEZA, C. (1989 b)
"Tècniques de determinació de la dieta a partir de restes antropològiques" a IV Jornades d'Arqueologia Medieval a Catalunya . Universitat de Barcelona.
PEREZ-PEREZ, A., LALUEZA, C. (1989 c)
"Evolución del patrón alimentario de la población medieval de l'Esquerda (Osona, Barcelona)" a Actas de la II reunión Nacional de la Asociación Española de Paleopatología.
PÉREZ-PÉREZ, A., LALUEZA, C. (1991)
"El consumo cárnico como indicador de diferenciación social a través del análisis de oligoelementos en hueso" a Boletín de la Sociedad Española de Antropología Biológica, 12. pàg. 81-90.
PÉREZ-PÉREZ, A., LALUEZA, C. (1992 a)
"Human Palaeoecology Revealed from bones" a Journal of Human Ecology, vol. 2, núm. 1, pàg. 391-398.
PÉREZ-PÉREZ, A., LALUEZA, C. (1992 b)
"Dietary reconstruction from historical information and trace elements analysis in a medieval population from Catalonia (Spain)" a International journal of Anthropology, vol.7, núm.1, pàg. 51-47.
RIU, M., BOLÒS, J., OLLICH, I., PADILLA, J.I., PAGÈS, M. (1984)
"Sivelles medievals i altres peces d'orfebreria relacionades amb la indumentària" a 106ème Congrès National des Sociétés Savantes. (Perpinyà, 1981). Perpinyà, pàg. 107-183.
ROCAFIGUERA, M. (1989 a)
"Les etapes del poblament ibèric de l'Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona)" a Roda de Ter, núm. extr. 1989. pàg. 15-16.
ROCAFIGUERA, M. (1991)
"L'Esquerda, assentament i territori en el període ibèric ple" a Simposi Internacional d'Arqueologia Ibèrica (Manresa, 1990). Manresa, pàg. 309-314.
ROCAFIGUERA, M. (1995)
Osona ibèrica. El territori dels antics ausetans. Vic, Patronat d'Estudis Osonencs (Osona a la Butxaca, 16).
ROCAFIGUERA, M. (2004)
"Els castells medievals, reflex d'una organització territorial més antiga a la comarca d'Osona" a Congrés sobre Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental (Arbúcies-Girona, 5-7 de març de 2003). Arbúcies, pàg. 195-204.
ROCAFIGUERA, M., OLLICH, I., BLANCAFORT, F. (1991)
"L'Esquerda, 15 anys d'excavacions arqueològiques" a Roda de Ter, núm. 500. Roda de Ter, pàg. 70-74.
VIÑAMATA, J. (1992)
"El vidrio del poblado medieval de l'Esquerda (Osona, Barcelona)" , Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 13 , Barcelona, pàg. 323-341.
VIVES, E. (1982)
"Les restes òssies humanes del cementiri medieval de L'Esquerda (Roda de Ter, Osona)" a Ausa, X (XI Symposium de Prehistòria i Arqueologia peninsular). Vic, pàg. 341-343.
VIVES, E. (1989)
La població catalana medieval . Vic, Eumo editorial (Referències)

Nou canal de Youtube del museu

Podeu accedir als vídeos sobre el Jaciment i el Museu Arquelògic de l’Esquerda fent clic en aquest enllaç

Horaris

  • De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00h
  • Dimarts de 17:00 a 19:00h de l'1 d'abril a l'1 de novembre
  • Dissabtes, diumenge i festius de 10:30 a 13:30h.

Parlem-ne?

  • 93 854 02 71
  • 625 033 580
  • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.